Videregående systemudvikling

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Formålet med 'videregående systemudvikling' er at kvalificere dig til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer. 

Du bliver kvalificeret til, at kunne tilrettelægge, tilpasse og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse af centralt anvendte systemudviklingsmetoder samt kvalitetssikringsteknikker og eksperimenter.

Indhold

 • Systemudviklingsmetoder
 • Projektplanlægning
 • Procestilpasning
 • Kvalitetssikring
 • Systemudviklingsprojekt

Udbytte

Målet med 'videregående systemudvikling' er, at du kan:

 • vælge og/eller tilpasse en systemudviklingsmetode
 • anvende mindst to centralt anvendte systemudviklingsmetoder
 • relatere systemudviklingsmetoder til procesmodeller
 • organisere og styre mindre systemudviklingsprojekter
 • udforme en projektstrategi ved situationsbestemt valg og/eller tilpasning af en system-udviklingsmetode
 • anvende eksperimenter til systematisk afdækning af krav
 • sikre kvaliteten af proces og produkt
 • indgå som kompetent deltager i et systemudviklingsprojekt

Eksamen og ECTS

'Videregående systemudvikling' afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. 'Videregående systemudvikling' svarer til 5 ECTS-point.

Fleksibel efteruddannelse

'Videregående systemudvikling' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Videregående systemudvikling' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'videregående systemudvikling' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her