Videregående programmering

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Formålet med videregående programmering er at kvalificere dig til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer.

Du får desuden viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og bliver i stand til at anvende det valgte sprogs programbiblioteker hensigtsmæssigt.

Indhold

 • Objektorienterede designmønstre
 • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet
 • Grafer og grafalgoritmer
 • Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner
 • Lagdelte arkitekturer. API’er og frameworks

Dit udbytte

Med 'videregående programmering' opnår du kompetencer til at kunne:

 • specificere og konstruere algoritmer
 • anvende centrale design mønstre
 • vælge hensigtsmæssige datastrukturer til realisering af abstrakte datatyper
 • anvende abstrakte datatyper ved realisering af programmer
 • anvende det valgte programmeringssprog til realisering af algoritmer, skabeloner, mønstre, abstraktioner og datastrukturer
 • anvende det valgte programmeringssprog til realisering af designmodeller
 • anvende programbiblioteker tilknyttet det valgte programmeringssprog
 • anvende midler og værktøjer til opnåelse af kvalitetsprogrammer
 • anvende mønstre for softwarearkitektur, herunder frameworks

Eksamen og ECTS

'Videregående programmering' svarer til 10 ECTS-point. Bedømmelsen består af en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave.

Fleksibel efteruddannelse

'Videregående programmering' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Videregående programmering' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'videregående programmering' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her