Videregående it-sikkerhed

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med 'videregående it-sikkerhed' kvalificerer du dig til at anvende forskellige sikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder kryptografi.

Du bliver i stand til selvstændigt og professionelt at søge informationer om og tilegne dig teknikker i relation til sikkerhedsteknologier.

Indhold

 • Kryptografiske principper i praksis, herunder symmetrisk og asymmetrisk kryptografi
 • Autentificering
 • Certifikater
 • Nøglehåndtering
 • Firewalls
 • IDS/IDPS
 • Offensiv it-sikkerhed
 • Netværkssikkerhed, både kablede og trådløse

Dit udbytte

Når du har taget 'videregående it-sikkerhed' kan du:

 • anvende kryptografiske principper og teknikker inden for symmetrisk og asymmetrisk kryptografi
 • arbejde med forskellige teknikker og standardsystemer til sikring af netværk
 • løse opgaver vha. kryptografiske standardværktøjer

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter 'videregående it-sikkerhed' med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. 

'Videregående it-sikkerhed' svarer til 5 ECTS-point. 

Fleksibel efteruddannelse

'Videregående it-sikkerhed' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Videregående it-sikkerhed' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'videregående it-sikkerhed' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her