Videregående database

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med ’videregående database’ får du kendskab til forskellige databasemodeller, til databaseserveres virkemåde og til forskellige anvendelser af databaser.

Indhold

 • Databasemodeller
 • Relationel model (herunder relationel algebra)
 • Mapping og mapping frameworks
 • Videregående SQL
 • Transaktionshåndtering
 • Fysisk niveau: indeks, query-optimering
 • Avancerede databaseanvendelser

Dit udbytte

Når du har taget ’videregående database’, kan du:

 • forstå forskellige databasemodeller og deres anvendelse
 • anvende mapping og mapping frameworks
 • administrere driftsmæssige forhold i forbindelse med databasesystemer
 • designe og implementere effektive databaseløsninger – også med flere samtidige brugere
 • udvælge hensigtsmæssige databasemodeller, arkitekturer og teknologier
 • arbejde med forespørgselsafvikling
 • følge udviklingen på databaseområdet

Eksamen og ECTS-point

’Videregående database’ afsluttes med en mundtlig eksamen. 'Videregående database’ svarer til 5 ECTS-point. 

Fleksibel efteruddannelse

'Videregående database' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Videregående database' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'videregående database' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her