Udvidet bestyrelsesansvar

Akademiuddannelsen i ledelse

Sidder du i flere bestyrelser, men mangler ny inspiration? Hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet, når virksomheden skal handles, bliver international eller rammer ind i krisestyring?

Undervisningen varetages bl.a. af jurister, revisorer og erfarne bestyrelsesmedlemmer samt flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaringer på området. 

Indhold

På forløbet ’udvidet bestyrelsesansvar’ arbejder vi bl.a. med:

  • Den nyeste viden om din rolle i virksomhedshandler
  • Hvad der sker, når virksomheden skal være international (datterselskaber)
  • Hvilke implikationerne der kan opstå i forbindelse med krisestyring, herunder hvad der sker med regler og forpligtelser, når vi er i krisestyringssituationen. 

Kompetencegivende bestyrelsesuddannelse

Bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet med akademifagene grundlæggende og udvidet bestyrelsesansvar. Med uddannelsesforløbet får du kompetencer, du kan bruge med det samme – og papir på det du kan. Fagene kan tages hver for sig eller i forlængelse af hinanden.

Læs mere om ’grundlæggende bestyrelsesansvar’.

Varighed

4 dage samt en efterfølgende eksamen.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen og får en karakter efter 7-trins-skalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Kontakt

Vil du vide mere, så kontakt markedschef Brian Jakobsen på telefon 7228 6165 eller på mail bkj@eaaa.dk.

Fleksibel efteruddannelse

'Udvidet bestyrelsesansvar' er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse, som er en del af fagområdet for ledelse. 'Udvidet bestyrelsesansvar' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'udvidet bestyrelsesansvar' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en lederudviklingssamtale her