Udvidet bestyrelsesansvar

Få statsanerkendt uddannelse i bestyrelsesarbejde med fagene grundlæggende og udvidet bestyrelsesansvar.

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar - uanset om du sidder i bestyrelsen for den lille lokale rideklub eller en stor, international virksomhed. 

Men hvilket ansvar og hvilke opgaver har du som bestyrelsesmedlem? Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse? 

Kompetencegivende bestyrelsesuddannelse

Bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet med akademifagene grundlæggende og udvidet bestyrelsesansvar. Med uddannelsesforløbet får du kompetencer, du kan bruge med det samme – og papir på det du kan. Fagene kan tages hver for sig eller i forlængelse af hinanden.

Læs mere om ’grundlæggende bestyrelsesansvar’.

Indhold

På forløbet ’udvidet bestyrelsesansvar’ arbejder vi bl.a. med:

  • Bestyrelsesmæssige elementer og sammenhænge – set i nutidens og fremtidens globale og lokale perspektiver
  • Bestyrelsen og det enkelte medlems juridiske ansvar i en global kontekst, herunder transnational lovgivning på området
  • Evaluering af bestyrelsen og dens medlemmer
  • Dilemmaer i bestyrelsesarbejdet
  • Læring om beslutningstagning

Varighed

4 dage samt en efterfølgende eksamen.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen og får en karakter efter 7-trins-skalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Kontakt

Vil du vide mere, så kontakt chefkonsulent Karen Skriver på telefon 7228 6175 eller på mail kask@eaaa.dk.

Fleksibel efteruddannelse

'Udvidet bestyrelsesansvar' er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse, som er en del af fagområdet for ledelse. 'Udvidet bestyrelsesansvar' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'udvidet bestyrelsesansvar' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en lederudviklingssamtale her