Udvidet bestyrelsesansvar

Bestyrelsesforløb for kvinder

Sidder du i flere bestyrelser, men mangler ny inspiration? Hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet, når virksomheden skal handles, bliver international eller rammer ind i krisestyring?

Undervisningen varetages bl.a. af jurister, revisorer og erfarne bestyrelsesmedlemmer samt flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaringer på området. 

Indhold

På forløbet ’udvidet bestyrelsesansvar’ arbejder vi bl.a. med:

  • Den nyeste viden om din rolle i virksomhedshandler
  • Hvad der sker, når virksomheden skal være international (datterselskaber)
  • Hvilke implikationerne der kan opstå i forbindelse med krisestyring, herunder hvad der sker med regler og forpligtelser, når vi er i krisestyringssituationen. 

Bestyrelsesforløb for kvinder

Forløbet henvender sig til dig, som ønsker et godt indblik i bestyrelsesarbejdet. Du bliver klædt på, så du kan bidrage professionelt og værdiskabende i bestyrelser. Samtidig får du indsigt i dit ansvar og de rammer, du agerer inden for som del af en bestyrelse.

Forløbet er unikt, da det er det eneste kompetencegivende forløb af sin slags, som er målrettet kvinder.

Uddannelsesforløbet består af akademifagene  grundlæggende bestyrelsesansvar og udvidet bestyrelsesansvar. Læs mere om ’grundlæggende bestyrelsesansvar’.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen og får en karakter efter 7-trins-skalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Udvidet bestyrelsesansvar' er fag på akademiuddannelsen i ledelse, der er en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.