Toldret

Akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Med 'toldret' får du et grundlæggende kendskab til told og de primære retskilder på toldområdet.

Indhold

 • Told og handelspolitik
 • Lovgivning i Danmark og EU
 • Grundlæggende procedurer
 • Informationskilder, fx EU og SKATs hjemmesider
 • Varebestemmelser (VAB)
 • Tarifering, eVita – EDB tariffen
 • Toldværdi
 • Oprindelse
 • Toldpræference
 • Antidumping told og udligningstold
 • Økonomiske procedurer
 • Definitiv toldfrihed og betinget toldfrihed
 • EU-forsendelse, T.i.R og ATA Carnet
 • Import procedurer, fortoldningsangivelsen og toldsystemet
 • Eksport procedurer, udførelsesangivelsen og toldsystemet
 • Toldgodtgørelse og toldlempelser
 • Rejsegodsregler
 • EU – handel, privat og erhverv
 • Overtrædelse og straf.

Fleksibel efteruddannelse

'Toldret' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter, som er en del af det merkantile fagområde. 'Toldret' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'toldret' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her