Supply Chain Management

Akademiuddannelsen i international transport og logistik

Med 'Supply Chain Management' opnår du en faglig specialisering inden for design af forsyningskæden på strategisk niveau. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet nationalt og internationalt perspektiv.

Indhold

 • Design af forsyningskæden: Agilitet (QRM), Mass production (Lean), Postponement, Kanban
 • Strategi: Forsyning, Produktion, Distribution, Målstyring
 • Kvalitetsstyring
 • Metodelære
 • Forandringsprocesser
 • Organisering

Dit udbytte

Med 'Supply Chain Management' får du:

 • viden om og forståelse for teori og praksis inden for forsyningskæden
 • viden om SCM forretningsmodeller med netværksledelse
 • viden om ledelse af forandringsprocesser
 • kendskab til kravene i en forsyningskæde mht. modstandsdygtighed og responsivitet
 • forståelse for samarbejdsformer, metoder og værktøjer (SRM, CRM, VMI, EDI, ECR, CPFR, BI m.m.) i forsyningskæden
 • viden om makroøkonomiske forhold, kulturforskelle samt politiske forhold og deres indflydelse i forsyningskæden
 • viden om kvalitetsledelse, - styring og -filosofier (miljøregnskab, certifceringer, TQM, CSR m.m.)
 • forståelse for virksomhedens IT systemers begrænsninger og muligheder for forsyningskæden
 • viden om klyngers indflydelse på forsyningskæder

Når du har taget 'Supply Chain Management', kan du: 

 • anvende metodelære til at opbygge en projektopgave
  1. analysere forsyningskæden med analysemopdeller og forbedringsværktøjer (Porters Generiske, Værdikædemodel og 5 Forces, PEST, Ansoffs vækstmodel, Kraljoc, Bensau, Ellram & Olsen, Lean, Deming, ABC, Canvas, SWOT, TOWS m.m.), samt kunne analysere samspillet mellem virksomhedens overordnede strategi og SCM strategi
  2. vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forsyningskæden ud fra 4 generiske SCM strategier for vareflowet og informationsstrømmene
  3. udarbejde upstream-, in house- og downstreamstrategier for at optimere en national eller international forsyningskæde
  4. designe kort- og langsigtede forbedringer i forsyningskæden upstream og downstream herunder outsourcing, insourcing, off-shoring og on-shoring
 • vurdere hvordan partnerskabsaftaler og kædesamarbejdet skaber konkurrencemæssige fordele og udnyttelse af fælles ressourcer og Win-WIn
 • vurdere behovet for differentierede forsyningskæder ud fra kunders nuværende og fremtidige forretningsmodeller
 • analysere behovet for organisering af forandringsprocesser
 • analysere behovet for målstyring (KPI, SCOR, Balanced Scorecard, Benchmarking) og serviceniveau i forsyningskæden
 • håndtere de valgte modeller - herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af teori
 • forholde sig reflekterende til resultaternes anvendelse i praksis til design af forsyningskæde herunder en overordnet vurdering af cost benefit ved ændringerne

Fleksibel efteruddannelse

'Supply Chain Management' er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i international transport og logistik, som er en del af det merkantile fagområde. 'Supply Chain Management' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage Supply Chain Management som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her