Strategisk salg

Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

'Strategisk salg' er for dig, som ønsker at forstå og arbejde med strategisk salg og salgsledelse. 

Du bliver rustet til at lede og gennemføre salg på strategisk niveau. Du får kompetencer til at sælge professionelt på både BtB- og BtC-markedet, og du lærer at arbejde med salgsledelse, key account management og risikostyring i salget.

Du får kompetencer til selvstændigt at analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau, og du bliver i stand til at styre kilderne til og antallet af leads (kundeemner). Du får desuden viden om og forståelse for indkøbsstrategi og risikostyring i salgsindsatsen.

Vi anbefaler, at du har taget ’salgspsykologi og grundlæggende salg’, før du starter. 

Indhold

 • Key account management
 • Relationssalg
 • Projektsalg
 • Tillidsbaseret rådgivning
 • Købsadfærd og indkøbsstrategi
 • Salgscenteret
 • Forhandling
 • Salgsledelse
 • Motivation og coaching
 • Salgsstrategi
 • Salgsplanlægning
 • Salgsopfølgning (Pipeline Management)
 • Salg gennem netværk og sociale medier
 • Risikostyring i salget
 • Customer Relation Management (CRM)
 • Lead Management (styring af emne-generering). 

Dit udbytte

Med ’strategisk salg’ får du bl.a.:

 • værktøjer, så du kan arbejde strategisk med at opstille og følge op på salgsmål
 • metoder til at analysere kundens købsadfærd og indkøbsstrategi
 • redskaber til at sikre, at virksomheden genererer tilstrækkeligt mange nye leads
 • effektive forhandlingsteknikker
 • metoder til at afdække, hvad der skaber værdi for kunden
 • indsigt i, hvordan du kan pleje og udvikle relationen til dine key accounts
 • viden om, hvordan du kan bruge sociale medier og netværk i det strategiske salgsarbejde. 

Eksamen og ECTS-point

'Strategisk salg' afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en projektrapport. 'Strategisk salg' giver 10 ECTS-point. 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Strategisk salg' er et fag på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.