Strategisk kommunikation

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

'Strategisk kommunikation’ giver dig sikker grund under fødderne i arbejdet med virksomhedens større kommunikationsopgaver på strategisk niveau.

Du lærer, med udgangspunkt i virksomhedens værdier og kommunikationsstrategi, at analysere og gennemføre kommunikationsløsninger i større skala.

Indhold

 • Grundlæggende kommunikationsteori
 • Kommunikationsanalyse
 • Kommunikationsplanlægning
 • Narrativ teori/storytelling
 • Corporate Branding
 • Krisekommunikation
 • Forandringskommunikation
 • Corporate Communication
 • Autokommunikaiton
 • Organisationskommunikation.

Dit udbytte

I 'strategisk kommunikation' får du:

 • viden om samspillet mellem vision, mission, værdier og virksomhedens kommunikationsstrategi
 • forståelse for sammenhængen mellem intern og ekstern kommunikation
 • teorier og modeller, så du kan vælge den rigtige kommunikationsløsning for virksomheden – med et skarpt blik for virksomhedens overordnede strategier og mål
 • værktøjer, så du kan gennemføre effektiv krisekommunikation for virksomheden
 • viden om, hvordan du bruger storytelling i formidlingen
 • forståelse for Corporate Branding i forhold til kunder, medarbejdere og samfundet
 • forståelse for kommunikationens betydning i forandringsprocesser – på både organisatorisk og medarbejderniveau
 • forståelse for behovet for videndeling i virksomheden
 • viden om relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer.

Når du har taget faget kan du:

 • analysere organisationens vision, mission og værdier som grundlag for organisationens kommunikative opgaver
 • vurdere og anvende relevante teorier og modeller for organisationen Corporate Communication
 • beskrivelse, analyse og vurdere den rette formidlings og kommunikationsløsning for organisationen
 • vurdere metoder og processer i udvikling og planlægning af organisationens Corporate Branding
 • planlægge og gennemføre effektiv krisekommunikation for organisationen såvel internt som eksternt
 • planlægge og gennemføre af en effektiv forandringskommunikation for organisationen
 • anvende storytelling i formidlingen
 • vurdere og fastlægge organisationens medievalg – herunder webbaserede medier
 • vælge rette medie og formidlingsform for facilitering af videndeling i organisationen
 • vurdere organisationens anvendelse af vision, mission og værdier i strategier for organisationens Corporate Communication
 • vurdere og anvende kommunikationsstrategi, kommunikationspolitik og kommunikationsplan som fundament for organisationens kommunikative opgaver
 • indgå i roller og samarbejdsformer, i forbindelse med styrkelse organisationens forandrings- og krisekommunikation
 • vurdere om egen indsats er i overensstemmelse med organisationens Corporate Branding
 • etablere og indgå i vidensnetværk i organisatorisk kontekst.

Fleksibel efteruddannelse

'Strategisk kommunikation' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, som er en del af det merkantile fagområde. 'Strategisk kommunikation' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'strategisk kommunikation' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her