Strategisk indkøb

Akademiuddannelsen i international transport og logistik

Med 'strategisk indkøb' får du en faglig specialisering indenfor indkøb, set i relation til grundlaget for strategiske og taktiske beslutninger i virksomheden. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv.

Projektopgaven skal styrke dig i reflektion over metode, organisering og projektstyring, perspektivering samt konklusion.

Indhold

 • Organisatorisk placering
 • Indkøbsstrategier
 • Leverandørvalg
 • Miljø og kvalitet
 • Kontraktforhold / aftaleforhold
 • Forhandling 

Dit udbytte

Med faget får du:

 • viden om organisatorisk placering af indkøbsbeslutninger
 • viden om teori og praksis indenfor indkøb
 • viden om central kontra decentral placeret i indkøb
 • viden om opbygning af en indkøbsstrategi og forståelse for processen ved udvikling af en sådan
 • viden om CSR samt bæredygtig indkøb
 • kendskab til opbygning af en leverandørkontrakt samt produktansvar
 • kendskab til IT-anvendelser i forbindelse med indkøb
 • kendskab til forhandlingsteknikker

Når du har taget faget, kan du:

 • have viden om en grundlæggende opbygning af projektopgaven
 • udarbejde indkøbsstrategier med udgangspunkt i differentieret indkøb
 • analysere leverandørporteføljen med henblik på at udarbejde en leverandørstrategi under anvendelse af Kraljic-modellen og ABC-analyser for varer og leverandører
 • udforme en leverandørkontrakt
 • gennemføre en forhandling
 • forholde dig kritisk til anvendte analysemetoder - herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af teori i forbindelse med projekter
 • perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder
 • analysere og vurdere virksomhedens indkøbssituation og komme med strategiske og taktiske tiltag indkøbsmæssigt

Fleksibel efteruddannelse

'Strategisk indkøb' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i international transport og logistik, som er en del af det merkantile fagområde. 'Strategisk indkøb' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'strategisk indkøb' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her