Statistik

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Med faget 'statistik' får du viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder, så du kan udarbejde og fortolke økonomiske analyser.

Indhold

  • Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
  • Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • Konfidensintervaller og hypotesetest
  • x2 test (antalstabeller og goodness og fit)
  • Ensidig variansanalyse
  • Regressionsanalyse
  • Stikprøveudvælgelse.

Fleksibel efteruddannelse

'Statistik' er et valgfag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, som er en del af det merkantile fagområde. 'Statistik' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'statistik' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her