Skatteret

Akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Med 'skatteret' får du en grundlæggende viden om direkte skatter og om de primære retskilder.

Vægten i 'stateret' ligger på lovgivningen indenfor beskatningen af fysiske personer, hvor du får viden om og om skattemyndighedernes organisation og arbejde, indkomstskattesystemets virkemåde og bliver kvalificeret til at vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for fysiske personer.

Du bliver kvalificeret til at opgøre den skattepligtige indkomst for en fysisk person, lønmodtager som selvstændig erhvervsdrivende.

Indhold

 • Skatteforvaltningsloven
 • Skattesystemet
 • Subjektiv skattepligt
 • Indkomstopgørelsen
 • Kapitalgevinstbeskatning
 • Erhvervsbeskatningen 

Dit udbytte

Undervisningen skal sikre, at du:

 • får viden om retsprincipperne, metode og lovgivningsteknik indenfor dansk indkomstbeskatning
 • kan forstå de primære retskilder
 • får viden om direkte skatter
 • får viden om skattemyndighedernes organisation og arbejde, indkomstskattesystemets virkemåde
 • kan vurdere praksisnære problemstillinger indenfor indkomstskatteområdet
 • kan anvende og opgøre den skattepligtige indkomst for en fysisk person, lønmodtager som selvstændig erhvervsdrivende
 • kan vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for fysiske personer
 • kan tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet selvstændigt
 • kan løse og vurdere grundlæggende skatteretlige problemstillinger samt reflektere over konsekvenserne af disse.

Fleksibel efteruddannelse

'Skatteret' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter, som er en del af det merkantile fagområde. 'Skatteret' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'skatteret' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her

OBS: Faget oprettes ved min. 12 tilmeldte