Sikkerhed

I faget sikkerhed arbejder du med relevante direktiver og standarder indenfor risikovurdering og sikkerhed bl.a. maskindirektivet og ATEX. Du arbejder med de sikkerhedsbestemmelser, der gør sig gældende offshoremæssigt. nationalt og internationalt. 

Efter endt forløb kan du dimensionere elektriske installationer på mindre automatiske enheder og håndtere el-teknisk materiel efter gældende regler og normer.