Sammenhængende forløb - netbaseret

Med faget 'sammenhængende forløb' styrker du din viden, så du bliver i stand til at udføre funktioner inden for sammenhængende patientforløb. Du får desuden indsigt i og forståelse for udvalgte fagområder som fx gerontologi, patientologi, (social)psykiatri og pædagogik.

Indhold

 • Teori og metode i relation til fagområdet
 • Menneskesyn og dets betydning for arbejdet med pleje og omsorg
 • Kommunikationsteorier og det kommunikative aspekt i det tværfaglige samarbejde
 • Konflikthåndtering og løsningsmodeller
 • Pædagogisk praksis og formidling
 • Det syge menneske i et flerkulturelt perspektiv
 • Forskningsresultaters betydning for problemstillinger fra din egen praksis.

Udbytte

Når du har taget faget, 'sammenhøngende forløb' kan du:

 • forstå og anvende begreber og metoder, der knytter sig til pleje og omsorg i sammenhængende patientforløb
 • forstå fagområdets centrale begreber og anvende disse i dit daglige arbejde
 • reflektere over de faglige og etiske problemstillinger, som knytter sig til fx psykiatriske patienter, minoritetsgrupper eller svage ældre borgere
 • koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger til relevante samarbejdspartnere, borgere og pårørende
 • håndtere udviklingsorienterede situationer i sammenhængende patientforløb
 • reflektere over og evaluere egen og andres indsats i udvikling af praksis.

Eksamen og ECTS

'Sammenhængende forløb' afsluttes med mundtlig eksamen med intern bedømmelse på baggrund af en skriftlig opgave.  'Sammenhængende forløb' giver 10 ECTS-point.