Regneark til økonomistyring

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Det er målet med 'regneark til økonomistyring, at du bliver i stand til at anvende regneark til at analysere og vurdere dataudtræk fra virksomhedens økonomisystemer og løsning af mindre statistiske opgaver.

Du bliver ligeledes i stands til opbygge konkrete økonomiske modeller, så du kan tage aktivt del i virksomhedens anvendelse regneark til løsning af økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Du opnår således en række kompetencer, som gør det muligt at anvende teorien fra fagene ’erhvervsøkonomi’ og ’økonomistyring i praksis’ i en praktisk sammenhæng.

Indhold

  • Økonomiske modeller
  • Dataanalyse
  • Økonomisk statistik
  • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis 

Fleksibel efteruddannelse

'Regneark til økonomistyring' er et valgfag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, som er en del af det merkantile fagområde. 'Regneark til økonomistyring' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'regneark til økonomistyring' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her