Projektledelse

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Med ’projektledelse’ får du grundlæggende kompetencer i projektledelse og -styring. Du får styrket dine kompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder eller projektmedarbejder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte organisationens projekter.

Målgruppe

’Projektledelse’ er for nuværende og kommende projektledere og projektmedarbejdere. Du får viden om og værktøjer til at styre projekter fra start til slut. 

Indhold

 • Projektledelse og –styring
 • Agile projektformer
 • Projektetablering og -mål
 • Projektorganisation
 • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
 • Ressourceallokering

Dit udbytte

Når du har taget 'projektledelse', kan du:

 • lede og styre små og mellemstore projekter og deltage som delprojektleder på store projekter
 • forstå praksis og anvende relevante teorier, metoder og værktøjer inden for projektledelse og projektstyring, herunder også agile projektmetoder
 • analysere forudsætninger og rammer for projektets styringsmæssige grundlag
 • vurdere praksisnære problemstillinger, også ledelsesmæssige, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller for projektstyring
 • vurdere, opstille samt vælge løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en eksamen. 'Projektledelse' giver 10 ECTS-point. 

Suppler med PRINCE2® Foundation

Som et brugbart supplement til faget projektledelse kan du tage kurset 'PRINCE2® Foundation'. Her lærer du om projektstyringsmetoden PRINCE2 og får mulighed for at bestå den anerkendte PRINCE2 Foundation-eksamen.

Fleksibel efteruddannelse

'Projektledelse' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg.

For dig der er i gang med en akademiuddannelse i ledelse, kan du tage ’projektledelse’ i stedet for valgfaget ’projektstyring i praksis’. 

'Projektledelse' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser og du kan tage 'projektledelse' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her