Programmering af mobile enheder

Formålet med modulet er at introducere dig til udvikling af applikationer til mobile enheder, herunder forskelle mellem mobile applikationstyper samt de væsentlige konsekvenser teknologivalg har. Modulet kvalificerer dig til at kunne udvikle simple applikationer med integration med bagvedliggende systemer.

Indhold

  • Udvikling af applikationer til mobile enheder – dedikerede klienter og webapplikationer
  • Forbindelse mellem mobil applikation og bagvedliggende systemer
  • Konsekvensvurdering ved teknologivalg

Udbytte

Målet er, at du kan:

  • udvikle simple webapplikationer eller native applikationer til mobile enheder
  • forbinde en mobil applikation til en database
  • forstå forskelle på gængse applikationsprotokoller

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Faget svarer til 5 ECTS-point.