Professionel praksis - netbaseret

'Professionel praksis' fokuserer på sundhedsvæsenets samfundsmæssige, organisatoriske og kulturelle rammer og vilkår – og på den professionelles rolle i vælfærdsarbejdet.

Indhold

  • Politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkår for borgere og medarbejdere i sundhedsvæsenet, herunder fagprofession og -identitet
  • Teorier og øvelser i tværfagligt og -sektorielt samarbejde med fokus på det forpligtende arbejdsfællesskab
  • Kommunikationsteorier og -øvelser
  • Borgerens situation i social- og sundhedsvæsenet, herunder begreber som syg, sund, livsformer, levevilkår og kultur
  • Etiske problemstillinger i samarbejdet med borgere og kolleger
  • Kulturforståelse, herunder ikke-dansk kultur i sundhedsvæsenet.

Udbytte

Når du har taget faget, 'professionel praksis' kan du:

  • analysere og forstå samfundsmæssige og organisatoriske rammer og forandringers betydning for arbejdet inden for social – og sundhedsområdet
  • anvende din viden om organisationers og kulturers betydning for samarbejde mellem den professionelle og borgeren
  • anvende din forståelse for borgerens muligheder og begrænsninger ved forskellige levevilkår, livsformer og sundhedstilstande
  • handle på baggrund af din forståelse for dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer i forhold til såvel borgere som kolleger.

Eksamen og ECTS

'Professionel praksis' afsluttes med en skriftlig synopsis med efterfølgende mundtlig eksamen med intern bedømmelse. 'Professionel praksis' giver 10 ECTS-point.