Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer

'Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer' er for dig, der ønsker et stærkt teoretisk fundament og nye perspektiver, som du kan anvende direkte i dit arbejde med koordinering og optimering af byggeprocesser.

Med faget får du kompetencer til at afhjælpe nogle af de udfordringer bygge- og anlægsbranchen står over med stigende kompleksitet i byggesagerne og deraf øget behov for koordinering og optimering af processer for at kunne levere den ønskede kvalitet i løsningerne.

 Indhold

  • Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer (tid og kvalitet)
  • Lean Construction
  • Logistik og digital kvalitetssikring
  • Praktisk forhandlingsteknik
  • Tidsstyring af projekter

Udbytte

Med 'planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer' får du kompetencer til at: 

  • vurdere, analysere og optimere samspillet mellem forskellige faggrupper i byggeprojekter
  • planlægge byggeprocesser så ressource- og tidsspild minimeres
  • håndtere arbejdsmiljøforhold og kvalitetssikring på en byggesag
  • deltage i tværfagligt samarbejde med byggesagens øvrige parter med en professionel tilgang
  • vurdere hvornår forskellige fagpersoner skal inddrages i granskning af et udbudsmateriale

Eksamen og ECTS

'Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer' afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Der er intern censur.

'Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer' giver 10 ECTS-point.