Pædagogik og kommunikation - netbaseret

'Pædagogik og kommunikation' fokuserer på viden, analyse, teoriforståelse og brugen af hhv. pædagogisk og kommunikative teorier og metoder, koblet til det social- og sundhedspraktiske område. Med udgangspunkt i erfaringsbaseret praksis, styrkes dine kompetence til at identificere, bearbejde og løse pædagogiske og kommunikative problemstillinger i det social- og sundhedsfaglige felt.

Du opnår pædagogiske og kommunikative færdigheder i og kompetencer til professionelt at indgå i samarbejde med elever, borgere, pårørende og samarbejdspartnere. 

Indhold

  • Teori og metode i relation til pædagogik og kommunikation i forhold til det social- og sundhedsfaglige felt
  • Voksenlæring og erfaringspædagogik
  • Didaktiske overvejelser i relation til pædagogisk praksis i det social- og sundhedsfaglige felt, eksempelvis i forhold til borgergrupper med særlige forudsætninger, pårørende, elever eller samarbejdspartnere.

Udbytte

Med faget, 'pædagogik og kommunikation' opnår du kompetencer til at: 

  • håndtere pædagogiske og kommunikative udviklingsorienterede situationer
  • indgå i pædagogiske og kommunikative overvejelser i et professionelt samarbejde
  • i en struktureret sammenhæng kunne udvikle, planlægge, udføre og evaluere kommunikative og pædagogiske processer.

Eksamen og ECTS

'Pædagogik og kommunikation' afsluttes med mundtlig eksamen med intern bedømmelse på baggrund af en skriftlig opgave.  'Pædagogik og kommunikation' giver 10 ECTS-point.