Organisering

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Med faget ’organisering’ får du indsigt i, og konkrete værktøjer til, at organisere og lede mindre teams og projekter. Du får desuden forståelse for et teams sammenhæng med den øvrige organisation.

Målgruppe

'Organisering' er for medarbejdere og ledere, der arbejder med udviklings- og innovationsopgaver. Du får kompetencer til at organisere og lede afgrænsede enheder og mindre eller mellemstore udviklingsprojekter.

Indhold

  • Organisatoriske grundelementer og sammenhænge
  • Organisationsstruktur
  • Individ og grupper
  • Ledelse

Dit udbytte

Når du har taget 'organisering', kan du:

  • Vurdere og opstille løsningsforslag til virksomhedens organisatoriske udvikling
  • Tage stilling til organisering og ledelse af udviklingsprojekter og daglig drift
  • Anvende ledelses- og motivationsteorier til løsning af konkrete problemer
  • Arbejde med personlig udvikling og udvikling af samspillet i grupper

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. 'Organisering' giver 5 ECTS point.

Fleksibel efteruddannelse

'Organisering' er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg.

'Organisering' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser og du kan tage 'organisering' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her