Operationelt indkøb

Akademiuddannelsen i international transport og logistik

Med faget får du en faglig specialisering indenfor indkøb, og en forståelse for operationelle beslutninger i virksomheden.

Du får forståelse for indkøbets relation til virksomhedens andre fagområder, og du lærer om samarbejdet med eksterne partnere – både nationalt og internationalt.

Indhold

 • Indkøbets opgaver
 • Indkøbsmængder - indkøbsimpulser
 • Forespørgsel
 • Tilbud, Købeloven og CISG samt Imcoterms
 • Valg af leverandør
 • Styring af leverandør, herunder reklamationsbehandling, misligholdelse og force majeure
 • Finansiering af køb
 • Indkøbets betydning for virksomhedens økonomi
 • Indkøb fra 3. lande

Dit udbytte

Med faget får du:

 • viden om indkøbets indvirkning på den øvrige organisation
 • viden om teori og praksis indenfor operationelt indkøb
 • viden om leverandørvurderingsprincipper
 • kendskab til indkøbets indvirkning på virksomhedens økonomi
 • kendskab til IT-anvendelser i forbindelser i forbindelse med indkøb
 • kendskab til handelspolitik
 • viden om Imcoterms
 • viden om reklamationsbehandling, misligholdelse og forcemajeure
 • viden om købeloven og CISG

Når du har taget faget, kan du:

 • foretage en faglig behandling indkøb fra behovserkendelse til levering
 • forholde dig til de modtagne oplysninger fra samarbejdspartnere
 • vurdere og behandle modtagne tilbud
 • gennemføre et indkøb
 • kunne forholde sig analytisk til indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem indkøb og økonomi

Fleksibel efteruddannelse

'Operationelt indkøb' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i international transport og logistik, som er en del af det merkantile fagområde. 'Operationelt indkøb' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'operationelt indkøb' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her