Offshore produktion og teknologi

I faget 'offshore produktion og teknologi' arbejder du olie- og gasudvindingsteknikker. Olie- og gasdistribution, raffinering og lagring. Du får indsigt i platformstypers tekniske og driftsmæssige virke og på arbejdsorganiseringen og sikkerheden på platforme.

Efter endt forløb kan du planlægge og forestå den tekniske virkemåde af tekniske anlæg, således at de fungerer driftssikkert og optimalt samt anvende passende praktiske teknikker til analyse, vurdering, redesign og simulering af maskinanlæg indenfor industrien