Netværk og operativsystemer

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med faget bliver du kvalificeret til at bidrage til valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af it-systemer i et client/servermiljø med enkelte eller flere brugere. Du får desuden et grundlæggende kendskab til forskellige teknologiske aspekter. 

Det er en forudsætning for at tage faget, at have et grundlæggende programmeringskendskab, fx fra faget 'Grundlæggende programmering'.

Indhold

  • Client/servermodellen
  • Netværksprotokoller
  • Applikationsprotokoller
  • Netværksprogrammering
  • Opbygning af moderne operativsystemer
  • Samspil mellem programmeringssprog og operativsystem
  • Den teknologiske udvikling, herunder udviklingstendenser
  • Flerbrugerproblematikker
  • Fundamentale netværksbegreber
  • Standardkomponenter til sikker kommunikation.

Fleksibel efteruddannelse

'Netværk og operativsystemer' er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Netværk og operativsystemer' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'netværk og operativsystemer' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her