Modellering

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med ’modellering’ får du forståelse for modellerings rolle i softwareudvikling. Du bliver i stand til at udarbejde simple begrebsmæssige modeller, som kan anvendes til både programmering og i forbindelse med databaser.

Udbytte

Med 'modellering' du forståelse for betydningen af modellering i forbindelse med systemudvikling.

Du får kendskab til begrebsmæssige modeller for brugsmønstre og krav, og du lærer at anvende modellerne i praksis. Du får praktisk anvendelige værktøjer, så du bliver den medarbejder, som kan kvalitetssikre databaser og programmer.

Indhold

  • Begrebsmæssig modellering
  • Beskrivelser af krav og brugsmønstre
  • Transformation fra begrebsmæssig model til logisk model
  • Software og databaseudvikling 

Eksamen og ECTS

'Modellering' afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. 'Modellering' giver til 5 ECTS-point. 

Fleksibel efteruddannelse

'Modellering' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Modellering' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'modellering' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her