Mikrobiologi og hygiejne

Med faget 'mikrobiologi og hygiejne' får du en grundlæggende viden inden for mikrobiologi og hygiejne, som sætter dig i stand til at kunne tage professionel del i løsningen af problemstillinger inden for disse områder.

Indhold

  • Mikroorganismernes morfologi, fysiologi og vækstkrav
  • Identifikation af mikroorganismer
  • Mikrobiologiske arbejdsmetoder i laboratoriet
  • Sterilisation
  • Sikkerhed i det mikrobiologiske laboratorium
  • Produktionshygiejne, rengøringskontrol samt lovgivning og standarder inden for det produktionshygiejniske område
  • Mikrobiologisk risikoanalyse

Dit udbytte

Når du har taget 'mikrobiologi og hygiejne' kan du:

  • udarbejde og anvende hygiejnestandarder, hygiejnemæssige instruktioner og rengøringsplaner
  • tilrettelægge, gennemføre og vurdere mikrobiologisk rengøringskontrol
  • tilrettelægge og deltage i forbedring af hygiejnen i en given produktion under hensyn til lovgivning og standarder inden for det produktionshygiejniske område

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde. Mikrobiologi og hygiejne giver 10 ECTS-point.