Mikrobiologi og hygiejne

Akademiuddannelsen proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Med faget 'mikrobiologi og hygiejne' får du en grundlæggende viden inden for mikrobiologi og hygiejne, som sætter dig i stand til at kunne tage professionel del i løsningen af problemstillinger inden for disse områder.

Indhold

  • Mikroorganismernes morfologi, fysiologi og vækstkrav
  • Identifikation af mikroorganismer
  • Mikrobiologiske arbejdsmetoder i laboratoriet
  • Sterilisation
  • Sikkerhed i det mikrobiologiske laboratorium
  • Produktionshygiejne, rengøringskontrol samt lovgivning og standarder inden for det produktionshygiejniske område
  • Mikrobiologisk risikoanalyse

Dit udbytte

Når du har taget 'mikrobiologi og hygiejne' kan du:

  • udarbejde og anvende hygiejnestandarder, hygiejnemæssige instruktioner og rengøringsplaner
  • tilrettelægge, gennemføre og vurdere mikrobiologisk rengøringskontrol
  • tilrettelægge og deltage i forbedring af hygiejnen i en given produktion under hensyn til lovgivning og standarder inden for det produktionshygiejniske område

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde. Mikrobiologi og hygiejne giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Mikrobiologi og hygiejne' er et fag på akademiuddannelsen proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.