Maskinteknologi, offshore

I faget 'maskinteknologi, offshore' arbejder du med pumpeteknik, køleteknik, kedel og dampturbiner samt gasteknik. Du får indsigt i grunddiscipliner og gældende standarder inden for maskintekniske anlæg indenfor offshore olie og gas. 

Efter endt forløb kan du opstille løsningsforslag til optimering af maskintekniske anlæg inden for offshore, olie og gas.