Maskinteknologi, industri

Akademiuddannelsen i automation og drift

I faget 'maskinteknologi, industri' arbejder du bl.a. med matematiske og fysiske begreber, teorier, principper og metoder, indenfor automation. El-tekniske begreber, teorier, principper og metoder, der anvendes indenfor automation.

Du får indsigt i gældende standarder for dimensionering af maskininstallationer samt teknisk dokumentation i henhold til gældende normer og standarder for automatiske anlæg.

Efter endt forløb kan du opbygge modeller til fysisk modellering. Du er i stand til at vælge de mest hensigtsmæssige komponenter ud fra tekniske og økonomiske hensyn samt håndtere el-tekniske systemdesign i alle dets faser, herunder strukturering, kvalitetssikring og dokumentation efter gældende regler og normer.

Indhold

 • Dimensionering af elektriske komponenter, samt opbygning af elektriske kredsløb
 • Tegning og teknisk dokumentation af både mekaniske og elektriske dele
 • Matematiske og fysiske begreber, teorier, principper og metoder inden for automation
 • El-tekniske begreber, teorier, principper og metoder, der anvendes inden for automation
 • Gældende standarder for dimensionering af maskininstallationer
 • Dimensionering af elektriske installationer på mindre automatisk enheder
 • Strukturering, kvalitetssikring og dokumentation

Dit udbytte

Når du har taget 'maskinteknologi, industri' kan du: 

 • risikovurderer maskinanlæg og valg af komponenter ud fra sikkerheds kategori
 • vurderer af praksisnære problemstillinger inden for mekanisk og fysisk modellering
 • håndtere design og simuleringsværktøjer
 • opbygge og fejlfinde simple elektriske kredsløb
 • opbygge modeller til fysisk modellering
 • designe løsninger i henhold til risikovurdering
 • håndterer el-teknisk systemdesign i alle faser 

Eksamen og ECTS

Faget maskinteknologi, industri afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af et individuelt langt projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.
Faget giver 10 ECTS point

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Maskinteknologi, industri' er et fag på akademiuddannelsen i automation of drift, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.