Markedsføring og forhandling

Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

Faget er for dig, der vil styrke dine kompetencer til at udarbejde, planlægge, vurdere og gennemføre virksomhedens forskellige markedsføringsaktiviteter – herhjemme og internationalt.

Du får viden om teori, metode og anvendt praksis inden for markedsføring. Vi ser på planlægning, udvikling og implementering af markedsføringsplaner, anvendelse af forhandlingsteknikker og inddragelse af markedsføringsøkonomiske og juridiske forhold. Du får kompetence til at gennemføre kulturanalyser og vurdere interkulturelle kompetencer. Du bliver desuden klædt på til at gennemføre forhandlinger og til at forstå forhandlingsprocessens forskellige trin og faser.

Vi anbefaler, at du tager fagene ’afsætningsstrategi’ og ’international markedsføring og analyse’, før du starter. 

Indhold

 • Grundlæggende markedsføringsplanlægning og –implementering:
  - Marketing-mix: planlægning, valg, implementering og opfølgning
  - Marketings organisatoriske placering og rolle
 • Forhandling:
  - Forhandlingsteknik, -kommunikation og –proces.
 • Kultur:
  - Kulturparametre, -teori og -analyse
  - Interkulturel kompetence.
 • Juridiske forhold:
  - Aftaleret, markedsføringslovgivning og introduktion til e-handelsret.
 • Metode:
  - Forhandlingsteknik i praksis
  - Udarbejdelse af markedsførings- og handlingsplaner.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • udvikle og implementere virksomhedens markedsføringsaktiviteter – nationalt og internationalt
 • forhandle professionelt i salgs- og markedsføringsrelaterede situationer
 • planlægge, håndtere og gennemføre en forhandling og vurdere alle forhandlingsprocessens trin og faser
 • foreslå og udvælge løsningsmuligheder i form af markedsføringstiltag, handlingsplaner, kulturanalyser og forhandlingsteknikker
 • arbejde med parametre som pris, produktoptimering, distribution og promotion
 • forstå og inddrage kulturparametre og tværkulturelle problemstillinger i arbejdet med virksomhedens markedsføring
 • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og interessenter i relation til parameterindsats, kultur og forhandlingsopgaver
 • arbejde selvstændigt og i teams med en professionel tilgang til markedsføring og forhandling med udgangspunkt i relevante juridiske forhold
 • udvikle din egen praksis gennem tilegnelse og anvendelse af teorier og modeller inden for national og international markedsføringsplanlægning, forhandlingsteknik og kulturanalyse
 • anvende relevante juridiske forhold – fx aftaleret og markedsføringslovgivning. 

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Faget svarer til 10 ECTS-point. 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Markedsføring og forhandling' er et fag på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.