Lederens forretningsforståelse

Akademiuddannelsen i ledelse

Med lederens forretningsforståelse får du kompetencer, så du bliver i stand til at anvende økonomiske data som ledelsesværktøj. Med udgangspunkt i de økonomiske data får du styrket dit grundlag for at træffe strategiske beslutninger i virksomheden, og du bliver i stand til at udarbejde og vurdere konkrete investerings– og finansieringsforslag. 

Målgruppe

Lederens forretningsforståelse er for nuværende og kommende ledere, der gerne vil forstå virksomhedens økonomiske sammenhænge og kunne anvende økonomiske data i ledelsesmæssige beslutninger.

Indhold

  • lederens behov for økonomisk information
  • resultatopgørelse, balance og likviditet
  • anvendelse af nøgletal
  • likviditetsanalyser og –styring
  • investerings– og finansieringsanalyser.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • forstå begreber som fx likviditet, driftskapital, omsætningshastigheder og nøgletal
  • definere behovet for økonomiske data for at sikre et korrekt beslutningsgrundlag for ledelsesbeslutninger
  • læse et årsregnskab og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelse, balance og likviditet
  • vurdere forskellige former for økonomirapporteringer og vælge blandt forskellige beslutningsforslag.

Sådan er undervisningen

Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv i undervisningen og bidrager med dine egne erfaringer.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med at skrive en synopsis, der er en kort skriftlig opgave. Derefter skal du til en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i synopsen. Du får karakter efter 7-trins-skalaen. Lederens forretningsforståelse giver 10 ECTS-point.

Begynd i februar eller september

Vi opretter hold med start i februar og september, men optager løbende studerende til det kommende hold. Send gerne ansøgningen, når du har besluttet dig, da der kan være ventelister til holdene. 

Fleksibel efteruddannelse

'Lederens forretningsforståelse' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i ledelse, som er en del af fagområdet for ledelse. 'Lederens forretningsforståelse' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'lederens forretningsforståelse' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her