Ledelse i praksis

Akademiuddannelsen i ledelse

En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil og fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Derfor er det vigtigt, at du som leder kender dine egne styrker og svagheder samtidig med, at du har et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer.

Med 'ledelse i praksis' kvalificerer du dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler din personlige lederadfærd.

Indhold

 • Ledelsesteori
 • Personlig lederstil-/udvikling
 • Kommunikation
 • Lærings– og udviklingsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Metode.

Dit udbytte

Når du har taget 'ledelse i praksis', kan du:

 • forstå generelle praksisrelaterede ledelsesteorier
 • forstå forskellige ledelsesmæssige krav og forventninger fra medarbejdere, kolleger og ledelse
 • analysere dit eget tidsforbrug og bruge forskellige personlige planlægningsværktøjer
 • vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet i de konkrete ledelsessituationer og anvende dem i praksis
 • forstå betydningen af dialogen som et ledelsesværktøj og forholde dig til og forstå kommunikationssituationen og dens betydning for din gennemslagskraft
 • bruge relevante værktøjer, når du præsenterer budskaber og problemstillinger
 • arbejde med din egen læring og kompetenceudvikling
 • sparre med andre og skabe grundlag for deres udvikling
 • forstå og analysere forskellige konflikttyper og forstå konfliktens grundlæggende natur
 • vurdere konflikten og på baggrund af det vælge mellem forskellige konfliktløsningsmodeller.

Sådan arbejder vi

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring. Din læring sker i et ”mix”, hvor du får ny viden gennem indlæg, eksperimentering, erfaring og refleksion. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer – både på holdet og i gruppen.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Ledelse i praksis' giver 10 ECTS-point.

Begynd i februar eller september

Vi opretter hold med start i februar og september, men optager løbende studerende til det kommende hold. Send gerne ansøgningen, når du har besluttet dig, da der kan være ventelister til holdene.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Ledelse i praksis' er et fag på akademiuddannelsen i ledelse, der er en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.