Kvalitetsoptimering med Six Sigma

Med faget tilegner du dig de nødvendige færdigheder og kompetencer til professionelt at lede Six Sigma-projekter, og til at vælge de rette metoder og værktøjer til forbedringsprocessen.

Du bliver i stand til professionelt at forstå teori og praksis bag anvendelsen af Six Sigma-metoder og værktøjer i kvalitetsoptimeringsprojekter.

Dit udbytte

Med faget får du kompetencer til at:

  • lede afgrænsede Six Sigma-projekter (på Green Belt-niveau)
  • indgå i større tværfaglige Six Sigma-initiativer.

Indhold

  • Lean
  • Six Sigma DMAIC-processen
  • Six Sigma-værktøjer.

Erhvervsakademi Aarhus udbyder faget i samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole (www.aams.dk).