Kvalitet, sikkerhed og miljø

Akademiuddannelsen i el-installation

I faget 'kvalitet, sikkerhed og miljø' arbejder du med kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Miljø og miljøledelse, arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel.

Efter endt forløb kan du udvikle en ledelsespraksis inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet over for medarbejdere og interessenter samt håndtere et autorisationsmæssigt ansvar over for kunder, myndigheder og øvrige samar-bejdspartnere.

'Kvalitet, sikkerhed og miljø' forudsætter beståelse af faget 'grundlæggende el-teknisk beregning på installationer”.

Indhold

  • Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring
  • Miljø og miljøledelse
  • Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel
  • Styresystemer til ledelse og sikring af sikkerhed og arbejdsmiljø
  • Arbejdsbetingede sygdomme, brancherelevante arbejdsmiljøproblemer, miljøforhold og miljøpolitik

Dit udbytte

Når du har taget 'kvalitet, sikkerhed og miljø' får du: 

  • viden om arbejdsbetingede sygdomme og brancherelevante arbejdsmiljøproblemer samt miljøforhold og miljøpolitik
  • viden om gældende lovgivning og branchekrav vedrørende kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø
  • forståelse for anvendelsen af relevante styresystemer til ledelse og sikring af sikkerhed og arbejdsmiljø.

Eksamen og ECTS

'Kvalitet, sikkerhed og miljø' afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Kvalitet, sikkerhed og miljø' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Kvalitet, sikkerhed og miljø' er et fag på akademiuddannelsen i el-installation, der er en del af det merkantile fagområde. . Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.