Kvalitet, sikkerhed og miljø

I faget 'kvalitet, sikkerhed og miljø' arbejder du med kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Miljø og miljøledelse, arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel.

Efter endt forløb kan du udvikle en ledelsespraksis inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet over for medarbejdere og interessenter samt håndtere et autorisationsmæssigt ansvar over for kunder, myndigheder og øvrige samar-bejdspartnere.

'Kvalitet, sikkerhed og miljø' forudsætter beståelse af faget 'grundlæggende el-teknisk beregning på installationer”.