Konceptstyring

- Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i Retail

Formålet med faget er at give dig en forståelse af konceptopbygning, udvikling og styring af koncepter inden for detailhandel. På baggrund af aktiv og konstruktiv viden om forretningsmuligheder skal du kunne udvikle, gennemføre og vedligeholde konceptet i praksis.

Målgruppe

Faget konceptstyring er for de dig, der til daglig arbejder med kædens koncept på strategisk, taktisk eller operationelt niveau. Faget henvender sig også til dig, som søger redskaber til konceptstyringen i hverdagen for at sikre forståelse og værdien af kædens koncept.

Indhold

Fokus på kædens koncept

 • Fra strategisk til operationelt niveau
 • Konceptforståelse
  • Hvad er et godt koncept?
  • Konceptopbygning og værdi
 • Konceptstyring af
  • Marketing/kampagner
  • Butiksareal og salgsområder
  • Salgspersonalet

Teknologisk udvikling i detailhandelen

 • Markedsføring i dagligdagen
 • Nye salgskanaler
 • Bemandingsplaner

Fokus på tid & ledelse

 • Planlægning og prioritering
 • Konceptudvikling af personalet

Dit udbytte

Med faget får du kompetencer til at:

 • Disponere salgsareal i forskellige butikstyper og kan deltage i faglige diskussioner omkring dette emne 
 • Håndtere værdien af butikskonceptet set i forhold til den daglige ledelse, salg og marketing
 • Håndtere og eksekvere et koncept, der kan påvirke service, salg og ledelse i hverdagen
 • Opbygge butikskoncepter og vurdere markedsmuligheder samt konkurrencesituation
 • Se, hvordan centrale teorier omkring konceptstyring, ledelse og planlægning kan effektivisere og skabe resultater via struktur og rutiner
 • Vurdere og perspektivere koncepter i nationalt og internationalt sammenhæng
 • Vurdere nye teknologiske muligheder, der sikrer, at du kan deltage i en faglig diskussion.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen, der har afsæt i et langt projekt. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.  Du går til eksamen i faget ”Konceptstyring i detailhandlen”, som giver 10 ECTS-point.

Fleksibel efteruddannelse

'Konceptstyring' er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i retail, som er en del af det merkantile fagområde. 'Konceptstyring' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'konceptstyring' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her