Kommunikation i praksis

Et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling og akademiuddannelsen i skatter og afgifter

'Kommunikation i praksis' giver dig en allround introduktion til de kommunikationsdicipliner, du som kommunikationsmedarbejder skal bruge i din dagligdag.

Du træner dine personlige kommunikationskompetencer og lærer at bruge analyse- og planlægningsværktøjer til kommunikationsplanlægning og -eksekvering. 

Målgruppe

'Kommunikation i praksis' er for dig, der, som informationsmedarbejder, beskæftiger dig med skriftlig, mundtlig eller digital kommunikation - eller ønsker at komme til det.
Du kan også være projektleder, mellemleder, koordinator eller administrativ medarbejder og derigennem være involveret i interne eller eksterne kommunikationsprocesser.

Indhold

Personlig kommunikation:

 • Nonverbal kommunikation, kropssprog og gennemslagskraft
 • Hvordan reagerer hjernen på kommunikation?
 • Mundtlig formidling og præsentionsteknik

Dialogbaseret kommunikation:

 • Positiv psykologi, assertionstræning, samtaleværktøjer
 • Mødekultur og mødeledelse
 • Konflikter og konflikthåndtering

Massekommunikation:

 • Virksomhedskommunikation og organisationsforståelse
 • Budskaber, målgrupper, kanaler
 • Retorik, argumentation og storytelling
 • Skriftlig formidling på offline og online platforme
 • Webkommunikation, usability og sociale medier

Udbytte

Når du har taget 'kommunikation i praksis':

 • kan du analysere en kommunikationskontekst og planlægge og gennemføre en kommunikationsindsats på taktisk og operationelt niveau.
 • kan du håndtere interpersonel kommunikation med medarbejdere, kolleger og øvrige interessenter.
 • ved du, hvor afgørende vellykket kommunikation er for en organisations evne til at indfri sine mål, og du kan begrunde dine faglige valg overfor din ledelse.

Eksamen og ECTS

'Kommunikation i praksis' afsluttes med et individuelt projekt, der indebærer en skriftlig rapport og en mundtlig eksamination med ekstern censur. Emnet er valgfrit og må gerne behandle en problematik, du har berøring med på din arbejdsplads. 

'Kommunikation i praksis' giver 10 ECTS-point.

Om undervisning og underviserne

Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag.
Underviserne har foruden deres faglige kompetence også erfaring fra det private erhvervsliv eller offentlige arbejdsmarked.

Fleksibel efteruddannelse

'Kommunikation i praksis' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling og akademiuddannelsen i skatter og afgifter, som begge er en del af det merkantile fagområde. 'Kommunikation i praksis' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'kommunikation i praksis' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her