Kemi og kemisk regning

Akademiuddannelsen proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Med faget 'kemi og kemisk regning' får du et overblik over grundelementerne i uorganisk og organisk kemi samtidig med, at du bliver i stand til at beregne på simple kemiske reagenser, reaktioner og analyser. 

Indhold

  • Grundstoffer, kemiske forbindelser og uorganisk nomenklatur
  • Molbegrebet i beregninger af reagenser, analyseresultater og udbytteberegninger
  • Funktionelle grupper i organisk kemi, herunder nomenklatur og fysisk/kemiske egenskaber
  • Basal reaktionskinetik

Dit udbytte

Når du har taget 'kemi og kemisk regning' kan du:

  • opstille og afstemme kemiske reaktionsskemaer
  • anvende elementært stofkendskab i forbindelse med laboratoriearbejde
  • anvende elementært stofkendskab i relation til analyseprincipper
  • foretage beregninger i relation til simple kemiske reaktioner, reagenser og analyser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde. Kemi og kemisk regning giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Kemi og kemisk regning' er et fag på akademiuddannelsen proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.