Kemi og kemisk regning

Med faget får du et overblik over grundelementerne i uorganisk og organisk kemi samtidig med, at du bliver i stand til at beregne på simple kemiske reagenser, reaktioner og analyser.

 

Indhold

  • Grundstoffer, kemiske forbindelser og uorganisk nomenklatur
  • Molbegrebet i beregninger af reagenser, analyseresultater og udbytteberegninger
  • Funktionelle grupper i organisk kemi, herunder nomenklatur og fysisk/kemiske egenskaber
  • Basal reaktionskinetik

 

Dit udbytte

Når du har taget faget kan du:

  • opstille og afstemme kemiske reaktionsskemaer
  • anvende elementært stofkendskab i forbindelse med laboratoriearbejde
  • anvende elementært stofkendskab i relation til analyseprincipper
  • foretage beregninger i relation til simple kemiske reaktioner, reagenser og analyser.

 

Eksamensform

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde.