International markedsføring og analyse

Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

Med ’international markedsføring og analyse’ lærer du at analysere og skabe overblik over virksomhedens markedssituation og salgspotentiale – herhjemme og internationalt. Du bliver i stand til at vurdere, hvordan virksomhedens potentiale udnyttes bedst muligt, og du får indsigt i de internationale forhold, der har indflydelse på markedsføringen.

Du får kompetencer, så du i praksis kan bidrage med analyse af og forslag til virksomhedens markedspotentiale. Du lærer at analysere virksomhedens nationale og internationale handel, herunder markedsmæssige forhold som købsadfærd og -kriterier. Du får værktøjer til at planlægge og gennemføre markedsanalyser og foretage segmentering af markedet, udvælgelse af kundemålgrupper og positionering af virksomheden og dens produkter/ydelser. Du bliver i stand til at planlægge og gennemføre internationalisering af virksomheden og udvælge nye markeder.

Vi anbefaler, at du tager faget ’afsætningsstrategi’, før du starter.

Indhold

 • Markedsinformationssystemer:
  - Dataindsamling og -kilder
  - Markedsanalyseprocessen
  - Markedspotentiale og –prognoser.
 • Kunders købsadfærd og -kriterier på BtC- og BtB-markeder
 • Segmentering, valg af kundemålgrupper, differentiering, branding og positionering
 • Internationalisering:
  - Internationaliseringsprocessen
  - Markedsudvælgelse
  - Markedsindtrængningsstrategi.
 • Metode:
  - Rapportskrivning
  - Metoder til markedsanalyse.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • planlægge og gennemføre markedsundersøgelser og vurdere konkrete situationer med udgangspunkt i virksomhedens markedsinformationssystem
 • forstå internationaliseringsprocesser, markedsudvælgelse og indtrængningsstrategier
 • beskrive, analysere og vurdere købsadfærd og -kriterier på både BtB- og BtC-markeder
 • gennemføre markedssegmentering, udvælge kundemålgrupper, udarbejde differentierings- og positioneringsstrategier og arbejde med branding
 • identificere virksomhedens markeds- og salgspotentiale og finde løsninger til at udnytte potentialet bedst muligt
 • anvende centrale metoder og værktøjer inden for feltet og vurdere praksisnære problemstillinger
 • formidle problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere
 • indsamle og analysere markedsdata og foretage købsadfærdsanalyser
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en projektrapport. Faget svarer til 10 ECTS-point. 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'International markedsføring og analyse' er et fag på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.