International markedsføring og analyse

Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

Med ’international markedsføring og analyse’ lærer du at analysere og skabe overblik over virksomhedens markedssituation og salgspotentiale – herhjemme og internationalt. Du bliver i stand til at vurdere, hvordan virksomhedens potentiale udnyttes bedst muligt, og du får indsigt i de internationale forhold, der har indflydelse på markedsføringen.

Du får kompetencer, så du i praksis kan bidrage med analyse af og forslag til virksomhedens markedspotentiale. Du lærer at analysere virksomhedens nationale og internationale handel, herunder markedsmæssige forhold som købsadfærd og -kriterier. Du får værktøjer til at planlægge og gennemføre markedsanalyser og foretage segmentering af markedet, udvælgelse af kundemålgrupper og positionering af virksomheden og dens produkter/ydelser. Du bliver i stand til at planlægge og gennemføre internationalisering af virksomheden og udvælge nye markeder.

Vi anbefaler, at du tager faget ’afsætningsstrategi’, før du starter.

Indhold

 • Markedsinformationssystemer:
  - Dataindsamling og -kilder
  - Markedsanalyseprocessen
  - Markedspotentiale og –prognoser.
 • Kunders købsadfærd og -kriterier på BtC- og BtB-markeder
 • Segmentering, valg af kundemålgrupper, differentiering, branding og positionering
 • Internationalisering:
  - Internationaliseringsprocessen
  - Markedsudvælgelse
  - Markedsindtrængningsstrategi.
 • Metode:
  - Rapportskrivning
  - Metoder til markedsanalyse.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • planlægge og gennemføre markedsundersøgelser og vurdere konkrete situationer med udgangspunkt i virksomhedens markedsinformationssystem
 • forstå internationaliseringsprocesser, markedsudvælgelse og indtrængningsstrategier
 • beskrive, analysere og vurdere købsadfærd og -kriterier på både BtB- og BtC-markeder
 • gennemføre markedssegmentering, udvælge kundemålgrupper, udarbejde differentierings- og positioneringsstrategier og arbejde med branding
 • identificere virksomhedens markeds- og salgspotentiale og finde løsninger til at udnytte potentialet bedst muligt
 • anvende centrale metoder og værktøjer inden for feltet og vurdere praksisnære problemstillinger
 • formidle problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere
 • indsamle og analysere markedsdata og foretage købsadfærdsanalyser
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en projektrapport. Faget svarer til 10 ECTS-point. 

Fleksibel efteruddannelse

'International markedsføring og analyse' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, som er en del af det merkantile fagområde. 'International markedsføring og analyse' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'international markedsføring og analyse' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her