Installation og dokumentation

Akademiuddannelsen i el-installation

I faget 'installation og dokumentation' arbejder du med planlægning og projektering af el-tekniske boliginstallationer, software til tegning og dokumentation af tekniske installationer og normer for teknisk dokumentation.

Du bliver kvalificeret til at udføre el-tekniske installationer under anvendelse af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Du lærer også at håndtere og sikre korrekt teknisk dokumentation.

Faget 'Installation og dokumentation’ forudsætter, at du allerede har bestået faget 'grundlæggende el-teknisk beregning på installationer'.

 Indhold

  • Planlægning og projektering af el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder
  • Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer
  • Normer for teknisk dokumentation
  • El-tekniske kredsløbsskemaer
  • Gældende bekendtgørelser og standarder inden for el-installationer
  • Dokumentation af el-tekniske installationer under hensyntagen til gældende love, bekendtgørelser og standarder inden for området

Udbytte

’Installation og dokumentation’ er for dig, der ønsker værktøjer til at:

  • udføre el-tekniske installationer med anvendelse af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde
  • håndtere og sikre korrekt teknisk dokumentation
  • vurdere installationsformer og vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for det el-tekniske område
  • planlægge, projektere og dokumentere el-tekniske installationer 

Eksamen og ECTS

Faget ’installation og dokumentation’ afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et kort skriftligt oplæg. ’Installation og dokumentation’ giver 10-ECTS-point

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår på:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10 (Navitas)
8000 Aarhus C
Find vej >>

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Installation og dokumentation' er et fag på akademiuddannelsen i el-installation, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.