Installation og dokumentation

I faget 'installation og dokumentation' arbejder du med planlægning og projektering af el-tekniske boliginstallationer, software til tegning og dokumentation af tekniske installationer og normer for teknisk dokumentation.

Du bliver kvalificeret til at udføre el-tekniske installationer under anvendelse af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Du lærer også at håndtere og sikre korrekt teknisk dokumentation.

Faget 'Installation og dokumentation’ forudsætter, at du allerede har bestået faget 'grundlæggende el-teknisk beregning på installationer'.

 Indhold

  • Planlægning og projektering af el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder
  • Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer
  • Normer for teknisk dokumentation
  • El-tekniske kredsløbsskemaer
  • Gældende bekendtgørelser og standarder inden for el-installationer
  • Dokumentation af el-tekniske installationer under hensyntagen til gældende love, bekendtgørelser og standarder inden for området

Udbytte

’Installation og dokumentation’ er for dig, der ønsker værktøjer til at:

  • udføre el-tekniske installationer med anvendelse af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde
  • håndtere og sikre korrekt teknisk dokumentation
  • vurdere installationsformer og vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for det el-tekniske område
  • planlægge, projektere og dokumentere el-tekniske installationer 

Eksamen og ECTS

Faget ’installation og dokumentation’ afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en synopsis. ’Installation og dokumentation’ giver 10-ECTS-point

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår på:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10 (Navitas)
8000 Aarhus C
Find vej >>