Innovationsledelse

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Innovation er ofte nøglen til vækst og udvikling i virksomheder og organisationer, men det kan være en svær disciplin. Med faget 'innovationsledelse' opnår du kompetencer til at igangsætte, styre og lede organisationens innovationsprocesser fra idé til færdig løsning.

Som en del af faget skal du udarbejde et innovationsprojekt inden for et selvvalgt område.

Vi anbefaler, at du på tager faget 'projektledelse', før du begynder på innovationsledelse.

Målgruppe

'Innovationsledelse' er for medarbejdere og ledere, der arbejder med, eller ønsker at arbejde med udviklings- og innovationsprojekter. Du får viden og værktøjer, der klæder dig på til arbejdet med innovation og innovative processer

Indhold

 • Teamledelse
 • Innovative processer
 • Kreative metodikker
 • Organisering af innovation
 • Markedsudvikling
 • Formidling

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • lede afgrænsede innovationsprojekter
 • indgå i tværfaglige innovationsprojekter
 • tage stilling til den mest hensigtsmæssige organisering af et innovationsprojekt
 • arbejde med teamprocesser i forhold til innovation
 • vurdere og anvende forskellige ledelsesformer i forhold til det innovative team
 • skabe overblik over forløbet af innovationsprocessen i et givet projekt
 • vurdere og anvende metoder og værktøjer til at udvikle nye ideer
 • anvende og vurdere værktøjer til at forstå og omsætte kundebehov til relevante koncepter
 • analysere og vurdere forskellige formidlings- og præsentationsværktøjer i forhold til forskellige målgrupper

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen. 'Innovationsledelse' giver 10 ECTS point

Fleksibel efteruddannelse

'Innovationsledelse' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg.

'Innovationsledelse' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser, og du kan tage 'innovationsledelse' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her.