Innovationsledelse

Innovation er ofte nøglen til vækst og organisationsudvikling, men det kan være en svær disciplin. Lær at implementere innovation i din virksomhed på den gode måde.

Indhold

 • Teamledelse
 • Innovative processer
 • Kreative metodikker
 • Organisering af innovation
 • Markedsudvikling
 • Formidling

Dit udbytte

Med faget får du :

 • viden om og forståelse for praksis og metoder inden for ledelse af innovative processer
 • forståelse for praksis og et bredt udvalg af anvendte teorier/metoder inden for Innovationsledelse
 • indsigt i, hvordan man organiserer innovation i hverdagen.

Når du har taget faget, kan du:

 • vurdere og anvende relevante motivationsprocesser i relation til teamprocesser i innovation
 • vurdere og anvende forskellige ledelsesformers betydning for teamets dynamik og innovative processer
 • sabe overblik over forløbet af innovationsprocessen i et givet projekt, og kan intervenere, når der er behov for det
 • vurdere og anvende metoder og problemløsningsværktøjer, her under trend- og tidsåndsanalyser til at udvikle nye ideer
 • vurdere anvendelsen af den mest hensigtsmæssige organisering af et innovationsprojekt
 • anvende og vurdere værktøjer til at forstå og omsætte kundebehov til relevante koncepter
 • analysere og vurdere forskellige formidlings- og præsentationsværktøjer i relation til forskellige målgrupper
 • lede afgrænsede innovationsprojekter
 • indgå i større tværfaglige innovationsprojekter.

Fleksibel efteruddannelse

'Innovationsledelse' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Innovationsledelse' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'innovationsledelse' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her