Infrastrukturarkitektur

Med infrastrukturarkitektur bliver du kvalificere til at kunne arbejde systematisk med drift og vedligeholdelse af store it-systemer. Du bliver i stand til, til situationsbestemt, at kunne tilrettelægge, tilpasse og gennemføre centrale elementer i et datacenter design ved inddragelse af centralt anvendte driftsmodeller.

Indhold

 • Drift- / datacenter organisation
 • Designmodeller – typiske arkitektur modeller
  • Standard arkitektur
  • Virtualisering
  • Servicemodeller
 • Proces modeller
  • Igangsætningsmodeller (Deployment)
  • Administration af ændringer i systemer (Governance)
  • Pris/ydelses aftaler (ServiceLevelAgreement-SLA)
 • Driftsmodeller
 • Driftssikkerheds modeller
 • De centrale økonomiske afregningsmodeller

Udbytte

Når du har taget faget kan du:

 • forstå motiverne bag forskellige datacenter organisationsformer
 • forstå mindst to aktuelle standard arkitekturer
 • forstå relevansen standarder indenfor driftscenter arkitektur
 • anvende mindst to centralt anvendte afregningsmodeller
 • relatere forskellige driftsmodeller til procesmodeller
 • organisere og styre mindre arkitektur-projekter
 • anvende standardmetoder til systematisk afdækning risici
 • indgå som kompetent deltager i et infrastrukturudviklingsprojekt. 

Eksamen og ECTS-Point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave.

Faget svarer til 5 ECTS-point.