Grundlæggende it-sikkerhed

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med faget får du viden om begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Du bliver kvalificeret til et arbejde professionelt med og indgå aktivt i drøftelser vedrørende strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed.

Indhold

  • It-sikkerhed – herunder mål, trusler og mekanismer
  • Håndtering af it-sikkerhed i forbindelse med it-strategi, -politik og -procedurer
  • Organisatoriske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • identificere almindelige it-sikkerhedsmål, -trusler og -mekanismer i praksis
  • iværksætte holdbare løsninger på identificerede it-sikkerhedstrusler
  • opstille scenarier for konkrete trusler mod it-sikkerheden i en given situation
  • udarbejde strategier, politikker og procedurer for it-sikkerhed
  • deltage i den organisatoriske planlægning af en it-funktion

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en 48-timers intern skriftlig prøve, som tager udgangspunkt i en case. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Fleksibel efteruddannelse

'Grundlæggende it-sikkerhed' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Grundlæggende it-sikkerhed' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'grundlæggende it-sikkerhed' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her