Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer

Akademiuddannelsen i el-installation

I faget 'grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' arbejder du med dførelse og drift af el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder. Du får indsigt i grundlæggende beregning af el-tekniske kredsløb og el-tekniske maskiner, samt grundlæggende matematik.

Indhold

 • Viden om el-tekniske boliginstallationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion.
 • Viden om gældende love, bekendtgørelser og standarder inden for området, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen og tilhørende standarder.
 • Viden om stærkstrømsområdets passivkomponenter og deres anvendelse.
 • Forståelse for stærkstrømsområdets teori og dens betydning for el-tekniske installationers- og anlægs funktioner.
 • Forståelse for metoder og værktøjer til beregning af el-tekniske kredsløb.
 • Forståelse for virkemåden og den praktiske opbygning af el-tekniske maskiner på grundlæggende niveau.
 • Viden om grundlæggende, relevante matematiske metoder.

Udbytte

Med 'grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' får du kompetencer til at: 

 • udføre og drifte el-tekniske boliginstallationer
 • vurdere problemstillinger og gennemføre praksisnære løsninger inden for stærkstrømsområdet samt formidle disse løsninger
 • anvende centrale matematiske metoder
 • udføre beregning af almindeligt forekomne el-tekniske kredsløb opbygget af passivkomponenter.
 • håndtere planlæggelsen og udførelsen af el-tekniske boliginstallationer under anvendelse af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde.

Eksamen og ECTS

'Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' giver 10 ECTS-point.

Praktiske oplysninger

Forløbet oprettes ved minimum 8 tilmeldte.

Undervisningen foregår på:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10 (Navitas)
8000 Aarhus C
Find vej >>

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' er et fag på akademiuddannelsen i el-installation, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.