Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer

Akademiuddannelsen i el-installation

I faget 'grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' arbejder du med dførelse og drift af el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder. Du får indsigt i grundlæggende beregning af el-tekniske kredsløb og el-tekniske maskiner, samt grundlæggende matematik.

Indhold

 • Viden om el-tekniske boliginstallationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion.
 • Viden om gældende love, bekendtgørelser og standarder inden for området, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen og tilhørende standarder.
 • Viden om stærkstrømsområdets passivkomponenter og deres anvendelse.
 • Forståelse for stærkstrømsområdets teori og dens betydning for el-tekniske installationers- og anlægs funktioner.
 • Forståelse for metoder og værktøjer til beregning af el-tekniske kredsløb.
 • Forståelse for virkemåden og den praktiske opbygning af el-tekniske maskiner på grundlæggende niveau.
 • Viden om grundlæggende, relevante matematiske metoder.

Udbytte

Med 'grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' får du kompetencer til at: 

 • udføre og drifte el-tekniske boliginstallationer
 • vurdere problemstillinger og gennemføre praksisnære løsninger inden for stærkstrømsområdet samt formidle disse løsninger
 • anvende centrale matematiske metoder
 • udføre beregning af almindeligt forekomne el-tekniske kredsløb opbygget af passivkomponenter.
 • håndtere planlæggelsen og udførelsen af el-tekniske boliginstallationer under anvendelse af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde.

Eksamen og ECTS

'Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' giver 10 ECTS-point.

Praktiske oplysninger

Forløbet oprettes ved minimum 8 tilmeldte.

Undervisningen foregår på:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10 (Navitas)
8000 Aarhus C
Find vej >>

Fleksibel efteruddannelse

'Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i el-installation, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her