Grundlæggende databaser

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Modulets formål er at give dig færdigheder i anvendelse af et centralt anvendt data-basesystem.

Indhold

  • Relationel model
  • Tabeldesign
  • Normalisering, kvalitetssikring
  • Databaseprogrammering og SQL

Udbytte

Målet er, at du kan

  • kvalitetssikre et databasedesign før implementering
  • realisere modeller i et centralt anvendt databasesystem
  • anvende et centralt anvendte databasesystems datadefinitionssprog og datamanipu-lationssprog
  • realisere relevante sikkerhedsaspekter i databaser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Faget svarer til 5 ECTS-point.  

Fleksibel efteruddannelse

'Grundlæggende databaser' er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Grundlæggende databaser' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'grundlæggende databaser' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her