Grundlæggende bestyrelsesansvar

Akademiuddannelsen i ledelse

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar - uanset om du sidder i bestyrelsen for den lille lokale rideklub eller en stor, international virksomhed. 

Men hvilket ansvar og hvilke opgaver har du som bestyrelsesmedlem? Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse?

Kompetencegivende bestyrelsesuddannelse

Bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet med akademifagene grundlæggende og udvidet bestyrelsesansvar. Med uddannelsesforløbet får du kompetencer, du kan bruge med det samme – og papir på det du kan. Fagene kan tages hver for sig eller i forlængelse af hinanden.

Læs mere om ’udvidet bestyrelsesansvar’.

Målgruppe

'Grundlæggende bestyrelsesansvar' er både for dig, der allerede sidder i en bestyrelse i en forening eller mindre virksomhed - og for dig der forventer at komme til det.

Indhold

På forløbet ’grundlæggende bestyrelsesansvar’ arbejder vi bl.a. med:

  • Grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejde
  • Teorier og værktøjer
  • Bestyrelsens juridiske ansvar
  • Selskabsloven
  • Rapportering
  • Kommunikation
  • Samarbejde i bestyrelsen
  • Samarbejde mellem direktion og bestyrelse

Varighed

4 dage samt en efterfølgende eksamen.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen og får en karakter efter 7-trins-skalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Kontakt

Vil du vide mere, så kontakt markedschef Brian Jakobsen på telefon 7228 6165 eller på mail bkj@eaaa.dk.

Fleksibel efteruddannelse

'Grundlæggende bestyrelsesansvar' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i ledelse, som er en del af fagområdet for ledelse. 'Grundlæggende bestyrelsesansvar' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'grundlæggende bestyrelsesansvar' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en lederudviklingssamtale her