Global kommunikation

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

’Global kommunikation’ kvalificerer dig til at arbejde med virksomhedens kommunikationsopgaver i en global og interkulturel kontekst. Du lærer at udarbejde professionelle kommunikative løsninger, som tager udgangspunkt i den enkelte opgave og den kulturelle situation. Faget er et godt afsæt for dig, som gerne vil blive bedre til at samarbejde på tværs af kulturer.

Indhold

 • Kommunikationsformer og -strategier
 • Kulturanalyse
 • Det engelske sprog i forretningsmæssige sammenhænge - i forskellige kulturelle kontekster
 • Kommunikationsopgaven i praksis.

Dit udbytte

Med faget får du:

 • værktøjer, så du kan kommunikere professionelt på tværs af kulturer
 • forståelse for kulturens betydning i forretningsmæssig sammenhæng
 • viden om kulturelle hensyn, når du skriver og taler på engelsk
 • kendskab til kulturforskelle og interkulturel kommunikation
 • viden om kulturelle værdier, kulturel identitet og kulturel adfærd samt kultur som konkurrenceparameter
 • viden om kulturens betydning i forretningsmæssig og kommunikativ sammenhæng
 • kendskab til forskellige kommunikationsprodukter og – former
 • forståelse af verbal og nonverbal kommunikation.

Når du har taget faget kan du:

 • analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning af denne i en kulturel og global kontekst
 • anvende relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer
 • deltage professionelt og konstruktivt i interkulturel kommunikation og forretningsmæssige sammenhænge
 • analysere og anvende engelsk (skriftligt og mundtligt) under hensynstagen til forskellige kulturelle kontekster og målrettet den enkelte opgave og dens modtagere
 • reflektere over egen personlig kommunikation i forskellige kulturelle sammenhænge
 • reflektere over kulturforskelle og interkulturel kommunikation
 • udarbejde og præsentere kommunikationsprodukter på engelsk
 • deltage i interkulturelt samarbejde på engelsk.

Fleksibel efteruddannelse

'Global kommunikation' er et valgfag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, som er en del af det merkantile fagområde. 'Global kommunikation' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'global kommunikation' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her