Forretningsmodeller

Målet med faget 'forretningsmodeller' er at du håndtere analyse og udvikling af forretningsmodeller for et projekt eller begrænset forretningsområde baseret på analyser af eksterne og interne forhold. Og at du kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af nye forretningsmodeller

Du får viden om og forståelse for systemteori, forretningsmodellernes udvikling og du får indsigt i de forskellige forretningsmodellers anvendelighed til beskrivelse af et bestemt område.

Indhold

  • Interne analyser
  • Eksterne analyser
  • Situationsanalyse
  • Mål og strategier
  • Organisatoriske udfordringer/tilpasninger

Udbytte

Med 'forretningsmodeller' får du kompetencer til at:

  • vurdere og sammenligne forskellige forretningsmodeller
  • vurdere forskellige informationsindsamlingsmetoder
  • beskrive, analysere og vurdere en konkret virksomhedsforretningsmodeller
  • komme med forslag til ændringer af en konkret forretningsmodel baseret på analyser af eksterne og interne forhold
  • vurdere og analysere interne og eksterne faktorer der påvirker forretningsmodellen.

Eksamen og ECTS

Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Fleksibel efteruddannelse

'Forretningsmodeller' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Forretningsmodeller' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'forretningsmodeller' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her