Forretningsmodeller

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Faget 'forretningsmodeller' sætter dig i stand til at analysere og udvikle forretningsmodeller for et projekt eller afgrænset forretningsområde, baseret på analyser af eksterne og interne forhold. Du bliver også i stand til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling.

Som en del af faget skal du udvikle forslag til konkrete forretningsmodeller indenfor et selvvalgt område.

Vi anbefaler, at du på tager faget 'konceptudvikling', før du begynder på 'forretningsmodeller'.

Indhold

  • Interne analyser
  • Eksterne analyser
  • Situationsanalyse
  • Mål og strategier
  • Organisatoriske udfordringer/tilpasninger

Udbytte

Når du har taget 'forretningsmodeller', kan du:

  • sammenligne forskellige forretningsmodeller
  • foretage relevant informationsindsamling i forbindelse med udvikling af forretningsmodeller
  • beskrive, analysere og vurdere en konkret virksomhedsforretningsmodeller
  • komme med forslag til ændringer af en konkret forretningsmodel
  • udvikle forretningsmodeller for nye forretningsområder

Eksamen og ECTS

'Forretningsmodeller' afsluttes med en mundtlig eksamen. Faget giver 5 ECTS-point.

Fleksibel efteruddannelse

'Forretningsmodeller' er et valgfag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg.

'Forretningsmodeller' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser og du kan tage 'forretningsmodeller' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her