Forretningsmodeller

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Faget 'forretningsmodeller' sætter dig i stand til at analysere og udvikle forretningsmodeller for et projekt eller afgrænset forretningsområde, baseret på analyser af eksterne og interne forhold. Du bliver også i stand til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling.

Som en del af faget skal du udvikle forslag til konkrete forretningsmodeller indenfor et selvvalgt område.

Vi anbefaler, at du på tager faget 'konceptudvikling', før du begynder på 'forretningsmodeller'.

Indhold

  • Interne analyser
  • Eksterne analyser
  • Situationsanalyse
  • Mål og strategier
  • Organisatoriske udfordringer/tilpasninger

Udbytte

Når du har taget 'forretningsmodeller', kan du:

  • sammenligne forskellige forretningsmodeller
  • foretage relevant informationsindsamling i forbindelse med udvikling af forretningsmodeller
  • beskrive, analysere og vurdere en konkret virksomhedsforretningsmodeller
  • komme med forslag til ændringer af en konkret forretningsmodel
  • udvikle forretningsmodeller for nye forretningsområder

Eksamen og ECTS

'Forretningsmodeller' afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Ekstern censur.

'Forretningsmodeller' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Forretningsmodeller' er et fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.