Teamdag for klinikken

- fokus på udvikling og nye rutiner, 1 ½ dag

Formålet med teamdagen er, at I sammen får vendt mulighederne for udvikling af rutiner og processer i klinikken.Vi arbejder med effektivitet og har fokus på et højt serviceniveau og en optimeret drift. Med teamdagen får I en fælles referenceramme og et fælles afsæt for det videre arbejde med udvikling af klinikken. 

Teamdagen tilrettelægges gennem en tæt dialog med jer og med afsæt i behov og ønsker i netop jeres klinik.

Fokuspunkterne kunne være: 

  • at sikre en fælles struktur på den enkelte behandlingstid / træningstid
  • hvordan får vi fortalt om tiden, som er til rådighed?
  • hvordan får vi 'sået et frø’ om klinikkens muligheder/det vi kan tilbyde?
  • betaling i de sidste 5 minutter af behandlingstiden på en god måde
  • at sikre betaling og minimere ’dårlige betalere’
  • hvordan kommunikerer og vejleder vi bedst, når vi ser på teamets profil (DiSC)? Herunder fokus på vejledning og flere ydelser til den enkelte patient på en måde som passer til den enkelte behandler, patienten og klinikkens profil
  • hvilke tiltag og aktiviteter skal der til, for at klinikken bliver ’skarpere’ og står stærkere i fremtiden?

Pris

Pris for teamdag: 22.500 kr. + DiSC pr. person: 1.800 kr.