Service

- akademifag, 4 dage

Service er et forløb for dig, der vil arbejde med god service som en vigtig del af den gode patientoplevelse og profilering af klinikken. Hvad er god service, og hvad betyder det i praksis i mødet med patienten? Hvordan etablerer du en god servicedialog og hvordan håndterer du bedst de forskellige profiltyper, du møder?

Målgruppe

Servicefaget er for alle medarbejdere og ledere i klinikken, der har daglig kontakt med patienter og samarbejdspartnere.

Indhold

 • Servicebegrebet – hvad er god service i vores klinik?
 • Holdninger til god service – både individuelt og i team
 • Personlig planlægning & effektivitet
 • Holdning & adfærd - assertion
 • Personprofiler
 • Spørgeteknik og aktiv lytning
 • Servicedialogen
 • Konflikter og uoverensstemmelser
 • Målsætning i service
 • Telefonen som redskab
 • Team og motivation

Dit udbytte

Du får indsigt i:

 • centrale metoder og modeller inden for service
 • praksis, teori og metode i forhold til, hvilke personlige egenskaber der er vigtige i servicearbejdet
 • hvordan centrale teorier om kommunikation er væsentlige omdrejningspunkter i servicearbejdet
 • hvordan kommunikation kan optimere service og vejledning
 • service individuelt og i teams
 • hvordan håndteres utilfredse patienter og uoverensstemmelser
 • service som en del af implementeringen af klinikkens værdier, hvor værdierne omsættes til handling

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en erhvervscase, som er en udfordring/problemstilling i egen klinik. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. Faget 'Service' giver 5 ECTS-point.