Ledelse i praksis

- akademifag, 8 dage

Ledelse i praksis er for dig, der vil have ny inspiration og ledelsesværktøjer, du kan bruge i klinikken med det samme. Du bliver klogere på dig selv i rollen som leder og får et professionelt afsæt for at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis. Vi tager fat på emner som bl.a. personlig lederstil, kommunikation, motivation, struktur og rutiner samt konflikthåndtering

Målgruppe

Faget henvender sig til alle, der varetager ledelsesmæssige opgaver i klinikken, både den nye og den mere erfarne leder.

Indhold

 • Ledelsesteori
 • Personlig lederstil-/udvikling
 • Kommunikation
 • Lærings– og udviklingsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Metode.

Dit udbytte

Når du har taget faget ’ledelse i praksis’ kan du:

 • forstå generelle praksisrelaterede ledelsesteorier
 • forstå forskellige ledelsesmæssige krav og forventninger fra medarbejdere, kolleger og ledelse
 • analysere dit eget tidsforbrug og bruge forskellige personlige planlægningsværktøjer
 • vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet i de konkrete ledelsessituationer og anvende dem i praksis
 • forstå betydningen af dialogen som et ledelsesværktøj og forholde dig til og forstå kommunikationssituationen og dens betydning for din gennemslagskraft
 • bruge relevante værktøjer, når du præsenterer budskaber og problemstillinger
 • arbejde med din egen læring og kompetenceudvikling
 • forstå og analysere forskellige konflikttyper og forstå konfliktens grundlæggende natur.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase, som er en udfordring/problemstilling i egen klinik. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. Faget 'Ledelse i praksis' giver 10 ECTS-point.